Op deze pagina treft u informatie aan hoe te handelen als de sirene gaat.

           Dit kan er gebeuren in omgeving De Bilt;
           
           Uw gemeente heeft in kaart gebracht welke rampen er mogelijk in uw buurt kunnen plaatsvinden.

           Bij een ramp door een grote brand;

           
Het gevaar bij brand komt niet alleen van de brand zelf, maar ook van rookontwikkeling en explosiegevaar.
          

          
De vele gevaren van brand:

     
     Bij een brand kan alles ineens weg zijn. En dat kan uw leven totaal veranderen. Brand in uw huis moet u zelf zien te voorkomen.
           De overheid kan dat niet voor u doen. De overheid kan u alleen goed voorlichten. Maar voor grote branden in woonwijken, bij winkels
           of fabrieken heeft de overheid noodplannen gemaakt.
           Het is van levensbelang dat u weet wat u zelf moet doen, vr en tijdens een ramp. Lees daarom hieronder verder.

           Dit kunt u doen vr een grote brand:

           Zo wordt u gewaarschuwd bij een grote brand:

           Dit moet u doen tijdens de brand:

           Meer informatie over de risico's in uw omgeving vindt u op: www.risicokaart.nl 

          Bij een ramp door overstroming:

          
Grote delen van Nederland liggen lager dan de zeespiegel. De kans op een overstroming is daarom altijd aanwezig.

          De overheid is voorbereid.
          
De overheid investeert flink in versterking van dijken. Ook worden er speciale gebieden geschikt gemaakt om een teveel aan water vast
          te houden. Toch kan het misgaan. Daarom is er nu al veel contact tussen waterschappen, gemeentes en hulpdiensten (politie, brandweer,
          ambulance). Zij oefenen regelmatig wat ze moeten doen bij een overstroming.

          Het is van levensbelang dat u weet wat u zelf moet doen, vr en tijdens een ramp. Lees daarom hieronder verder.
         
         
Dit kunt u doen vr een overstroming:

          Zo wordt u gewaarschuwd bij een overstroming:

          Dit moet u doen tijdens een overstroming:

          Meer informatie over de risico's in uw omgeving vindt u op www.risicokaart.nl

          Bij een ramp door gevaarlijke stoffen:

          Voor brandbare en giftige stoffen gelden strenge veiligheidseisen. Toch bestaat de kans dat er tijdens opslag of transport iets misgaat.

          Onzichtbaar gevaar
          Opslag en transport van brandbare en giftige stoffen (zoals lpg, chloor en ammoniak) moeten aan strenge veiligheidseisen voldoen.
          De stoffen worden bijvoorbeeld opgeslagen en vervoerd in speciale tanks. De hulpdiensten bereiden zich goed voor op rampen met
          gevaarlijke stoffen. Bij het vrijkomen van de ene gevaarlijke stof moet u wat anders doen dan bij de andere. U hoort dit via radio of tv.
          Het gevaar van giftige stoffen is niet altijd even snel te herkennen. U kunt last krijgen van branderige ogen of hoesten, misselijkheid of
          jeuk. Daarom is het belangrijk om te weten wat u moet doen in zo'n geval.
          Het is van levensbelang dat u weet wat u zelf moet doen, vr en tijdens een ramp. Lees daarom hieronder verder.

          Dit kunt u doen vr het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

          Zo wordt u gewaarschuwd bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

          Dit moet u doen tijdens het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

          Meer informatie over de risico's in uw omgeving vindt u op www.risicokaart.nl

         Bij een ramp door een terroristische aanslag.
        
Belangrijke organisaties zoals politie en justitie werken veel samen om het risico van een terroristische aanslag zo klein mogelijk te
         maken.

         Deze organisaties wisselen bijvoorbeeld vaker informatie uit en passen wetten en regels aan. Ook werken ze samen met andere landen
         om aanslagen te voorkomen. Het is van levensbelang dat u weet wat u zelf moet doen, vr en tijdens een ramp. Lees daarom hieronder
         verder.

         Wat kunt u doen bij een bomdreiging:

          Gewaarschuwd worden bij een bomaanslag:

          Wat moet u doen bij een bomaanslag:

          Bij een ramp door uitval van stroom, gas, water of telefoon.

          Na een ramp kan soms stroom, gas, water of de telefoon uitvallen. Als dit erg lang duurt, kan het gevaarlijk zijn.

          Noodplannen:

         De overheid heeft noodplannen voor de langdurige uitval van stroom, gas, water of telefoon in uw omgeving. Voor instellingen waar
         ouderen of zieken verblijven, ligt een draaiboek klaar om zo'n noodsituatie op te vangen. En als de telefoon uitvalt, kunnen de hulp-
         diensten op andere manieren met elkaar in contact blijven. Het is van belang dat u weet wat u zelf moet doen, vr en tijdens de uitval
         van stroom, gas, water of de telefoon . Lees daarom hieronder verder.

         Dit kunt u doen vr de uitval van stroom, gas, water of telefoon:

          Zo wordt u gewaarschuwd bij uitval van stroom, gas, water of telefoon:

          Dit moet u doen tijdens de uitval van stroom, gas, water of telefoon:

          Meer informatie over de risico's in uw omgeving vindt u op www.risicokaart.nl