Belangrijke telefoonnummers en e-mail adressen.

 

     

Stedin, Gas en elektra 0800-9009  
Service Glasherstel Bij kapotte ruit(en) 0800-0226688  
ATAG Kapotte keuken apparatuur gehuurd van de SSW 0900-4324321  
Kone Bij defecte lift(en) 0900-2255566  
R.O.C Bij verstopt riool 0900-8212120  
City Tec Bij defecte straatverlichting (vermeldt het lantaren nummer. 0888-959000 www.citytec.nl
Waterdruk Bij hoogbouw boven de drie verdiepingen SSW 030-2205833 www.woonstichting-ssw.nl
Vitens Waterleiding installatie 0800-0359 www.vitens.nl
Eneco Bij verwarmingsproblemen 035 6 242 242