Wat te doen bij brand ?

              Hieronder treft U een aantal tips en suggesties aan, wat de doen om brand te voorkomen en hoe te handelen in geval van brand.

            

                                 > “BRAND” Laat U niet verrassen.” <

                                         Ook U kan het overkomen !

             Tracht U uw woning eens te bekijken als een plaats waar brand uit kan breken.

             Ga hiervoor van ruimte naar ruimte en stelt U zich hierbij de volgende vraag: “Hoe of waardoor kan er hier brand ontstaan ?” en tracht U zichzelf
             hier ook een antwoord op te geven. De meest voor de hand liggende ruimten zijn de keuken en woonkamer.

             Woonkamer

             Vraag:        Wat staat er hier dat brand kan veroorzaken ?
             Antwoord:
1)  De televisie,
                               2)  De stereo, cq radio apparatuur,
                               3)  De computer,
                               4)  Schemerlampen met schuifdimmers,
                               5)  Asbakken,
                               6)  Kaarsen, waxinelichtjes sfeerbranders en/of olielampen.

             Vraag:        Wat kan ik hiermee doen om brand te voorkomen ?
             Antwoord: 
1) Het toestel altijd volledig uitschakelen. Veel woonkamerbranden ontstaan door dat het tv toestel op de stand-by stand staat.
                                   Zorg er ook voor dat er voldoende ventilatie is zodat het toestel niet te heet wordt, dus geen kleedjes en andere zaken op het
                                   toestel neerleggen.
                               2) Hier geldt eigenlijk het zelfde als bij de televisie.
                               3) Ook deze kunt U het beste na gebruik altijd volledig uitschakelen.
                               4) Controleer met regelmaat de dimmers, want door stof ( vooral bij vloerlampen ) kan het voor gaan komen dat deze niet helemaal
                                   meer uitgaat, waardoor er kortsluiting kan ontstaan.
                               5) Controleer of sigaretten niet meer nasmeulen in de asbak en let er op dat wanneer U de sigaret brandend op de rand van de asbak
                                   legt, bijvoorbeeld om even naar het toilet te gaan dat deze niet half opgebrand van de rand valt op de tafel. Zet bij het verlaten van
                                   de woning of voor het naar bed gaan even een laagje water in de asbak en gooi deze nooit direct leeg in de prullenbak.
                               6) Zorg ervoor dat er geen kaarsvet op kunststof oppervlakken of tafelkleedjes komen. Zet brandende kaarsen of waxinelichtjes nooit
                                   in de buurt van gordijnen of andere loshangende items die bij tocht kunnen bewegen. Zorg er voor dat wanneer U olielampen bijvult
                                   dat deze geheel droog zijn aan de buitenzijde voordat U deze aansteekt. Als U tijdens het bijvullen er per ongeluk naast
                                   geschonken hebt droog de lamp dan eerst goed af met keuken of toilet papier voordat U deze aansteekt. Houd olielampen altijd
                                   recht, ook bij het aansteken.
                                   ( Houdt het keuken of toilet papier altijd even onder de kraan voordat U het in de vuilnisbak gooit ).

           

                Keuken

                Vraag:        Wat kan hier brand veroorzaken ?
                Antwoord: 
1) Het gasfornuis.
                                  2) De wasemkap.
                                  3) Het warmhoud plaatje.
                                  4) Koffiezet apparaat.
                                  5) Frituurpan.
                                  6) Overige elektrische apparaten.
                                  7) Schoonmaak middelen. 

                Vraag:       Wat kan ik doen om brand te voorkomen ?
                Antwoord:
1) Draag er zorg voor dat U tijdens het koken niet langdurig bij het fornuis wegloopt, bijvoorbeeld om de telefoon op te nemen en
                                     hierna een uitgebreid gesprek te voeren, waarbij U vergeet dat er nog iets op het fornuis staat.
                                     Controleer ook eens in de twee jaar de slang en de aansluiting van het fornuis aan de gasleiding.
                                 2) Zorg er voor dat deze met enige regelmaat wordt schoongemaakt, mocht U de vlam in de pan krijgen en de wasemkap is vet,
                                     dan zal deze sneller vlam vatten.
                                 3) Let er op dat U een warmhoud plaatje niet op het gas laat staan of in geval van eclectisch de stekker er uit haalt als U het niet
                                     meer gebruikt.
                                 4) Laat het koffiezet apparaat niet onnodig aan staan, vooral niet met een (bijna) lege koffiepot op het warmhoud plaatje.
                                 5) Laat ook de frituurpan niet onnodig lang aanstaan, hierdoor kan de olie, cq. het vet oververhit raken en in brand vliegen.
                                     ( indien dit toch gebeurd blus dan nooit met water ! ).
                                 6) Controleer deze apparaten met regelmaat, zodat er geen kortsluiting kan ontstaan.
                                 7) Let er op dat brandbare schoonmaakmiddelen NIET in de buurt van warmte bronnen staan, beter nog, zet deze in de berging
                                     of garage, op een koele donkere plaats.

                Blussen. Houdt bij het koken altijd een deksel bij de hand die U op de pan kunt schuiven. ( schuif dit deksel altijd van U af over de pan heen ).
                Ook kan een blusdeken hier wonderen verrichten.
                Dit zelfde geldt bij een oververhitte frituurpan, tracht hier bij een elektrische uitvoering allereerst de stekker uit het stopcontact te   
                trekken. Indien U onverhoopt de vlam in de pan krijgt, zorg ervoor dat U dit NOOIT met water gaat blussen

                Installeer in de woning minimaal één rookmelder. Plaats deze op een plaats waar geen directe warmte of stoombronnen in de buurt zijn, dit
                om onnodig afgaan te voorkomen. In geval van de flats aan de Kometenlaan is de beste plaats de zogenaamde T-splitsing van de gang naar
                de keuken en kleine voorkamer. Wilt U echter zeker van Uw zaak zijn, plaats er dan ook één in de woon -  en slaapkamer. Contoleer eens
                per half jaar of de batterij nog voldoende spanning heeft. In de regel gaat een batterij ongeveer één jaar mee. Er zijn ook rookmelders die U
                op het lichtnet aan kunt sluiten. Ook bij stroomuitval zullen deze U waarschuwen.

 

                Wat te doen als er toch brand uit breekt ?

                Bel allereerst de brandweer via 112, tracht zo kalm mogelijk te blijven en geef duidelijk het adres en de plaats waar het brand door. Kijk hierna
                of U zelf nog iets kunt doen. Zoniet verlaat dan zo snel mogelijk de woning en tracht ook Uw omwonenden te waarschuwen. Blijf niet op de
                galerij rondhangen, maar verlaat zo snel mogelijk hetzij via de brandtrap of het trappenhuis de galerij en eventueel de flat. Gebruik ten aller
                tijden de trap en NIET de lift. Mocht er door kortsluiting als gevolg van de brand een stroomuitval ontstaan dan zit U vast.

                Als de ruimte waarin U zich bevind vol met rook staat laat U dan naar de vloer zakken en probeer de ruimte te verlaten door zo laag mogelijk
                te blijven. Dicht bij de vloer zult U beter kunnen ademen en de weg naar buiten vinden. De rook stijgt, evenals de giftige gassen. Tracht ook
                zo snel mogelijk bij de muur te komen, het is makkelijker om U te kunnen oriënteren en zo de uitgang te kunnen vinden.

                Het is altijd handig om een vluchtplan te maken. Kijk hiervoor goed rond in Uw woning en tracht markante punten te onthouden, die U ook
                terug kunt vinden als de ruimte vol met rook staat. Bedenk voor U zelf wat de handigste weg is om uit de ruimte cq woning te komen. Zet
                dit eventueel op papier. Mocht bijvoorbeeld de woonkamer in de brand staan kijk dan bij het verlaten hiervan of U de mogelijkheid heeft de
                deur achter U te sluiten. Dit zal uitbreiding niet kunnen voorkomen, maar wel vertragen.   

               Als laatste dit:

               “ Brand. U kunt hierdoor behoorlijk verrast worden. In mum van tijd kan iets wat begint als een klein brandje zich uitbreiden
               tot een alles vernietigende uitslaande brand. De rook die hierbij ontstaat kan U in korte tijd het zicht op de U vertrouwde
               omgeving en de adem ontnemen. Vaak trachten we in zo’n geval in blinde paniek nog te redden wat er te redden valt. Het
               meest ingrijpende bij een brand is het verlies van persoonlijke spullen, veelal onvervangbaar en niet in geld uit te drukken.

               Dus ook hier geldt:

               “ VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN.”  

               Houd verder Uw galerij en balkons bereikbaar, ook voor Uw medebewoners.