Wat te doen bij geluidsoverlast ?

           In de afgelopen jaren hebben wij al veel tips gegeven hoe te handelen bij geluidsoverlast, maar deze tips waren voornamelijk geŽnt
           op overlast veroorzaakt door buren. Met een toekomstig bedrijventerrein in onze achtertuin, de toename van het vliegverkeer van en
           naar Schiphol, het toenemende verkeer en ga zo maar door komen er steeds meer overlast situaties bij. De belangrijkste regel hierbij
           is: KLAGEN EN BLIJVEN KLAGEN.

           Overlast gevers gaan er indien er weinig geklaagd wordt geheel ten onrechte van uit dat er geen overlast is. In hun opinie is het zo
           dat wanneer er weinig wordt geklaagd er geen sprake van overlast is. Ook wordt de klager vaak afgescheept met de dood doener
           " U bent de eerste die klaagt, wij hebben nog geen klachten gehad." Bij overlast situaties kan het handig zijn om klachten te bundelen
           met deze van andere klagers. U staat dan veel sterker.

      

           Bij overlast van de buren.

         Nieuwe bewoners.
        
 U kunt als nieuwe bewoner bijdragen in het woongenot van u zelf en uw buren en voorkomen dat u problemen krijgt met de buren
           voordat u goed en wel in uw nieuwe woning woont. Sinds de wijziging van de Huurwet is het toegestaan om harde vloerbedekking
           zoals laminaat, zijl, parket etc. op uw vloer te leggen, mits hier een voldoende geluidsisolerende onderlaag wordt neergelegd. Sinds
           de invoering van de nieuwe huurwet is het aantal klachten door harde vloerbedekking en de hierdoor overlast gevende situatie
           schrikbarend gestegen. In een aantal gevallen is er na langdurige klachten alsnog ingegrepen en zijn deze bewoners gesommeerd
           om een goede geluidsisolerende ondervloer te leggen en in sommige gevallen gedwongen te verhuizen. Het is voor iedereen duidelijk
           dat een verhuizing in de regel een dure zaak is. Vaak wordt er dan bezuinigd op de ondervloer. Er zijn zelfs bewoners die alleen het
           vaak bij het laminaat geleverde rolletje filt als ondervloer gebruiken. Wij adviseren nieuwe bewoners dan ook om zich goed te laten
           informeren over welke ondervloeren aan de normen voldoen. (U kunt hiervoor contact opnemen met de technische dienst van de
           SSW). U denkt misschien tijdens de verhuizing enkele honderden euro's te besparen door een goedkope ondervloer te leggen, maar
           realiseert u zich wel dat als u later alsnog wordt verplicht om een goede ondervloer te leggen, dat u vele honderden euro's duurder
           uitbent dan dat u deze direct neerlegt. Ook is de samenwerking en -leving met uw buren dusdanig verstoord dat uw en het
           woonplezier van uw buren volledig is verdwenen en waarschijnlijk ook nooit meer goed komt.

           U treft als nieuwe bewoner de woning vaak in een dusdanige staat, dat u eerst e.a. moet verbouwen, voordat u er in kan trekken. houdt met de
           werkzaamheden (vooral die met lawaai gepaard gaan) rekening met de tijden en dagen dat u werkt. Overleg desnoods eerst even met uw buren.
           deel de werkzaamheden zo in dat u in de avond en op zondag geen lawaai veroorzakende werkzaamheden uitvoert. dit is een kleine moeite en
           uw buren zullen u dankbaar zijn.

           Bij geluidsoverlast is het handig om de feiten eerst op een rij te zetten:

           Welk geluid zorgt er voor de overlast ?
           Wanneer hoort u het geluid beste ?
           Heeft u er altijd evenveel last van ?
           Hebben andere buren vergelijkbare overlast ?
           Zijn de woningen erg gehorig ?

           Ga eens met Uw buren praten en vergelijk de bovenstaande punten. Misschien hebben uw buren in het geheel niet in de gaten dat
           u overlast heeft. Vertel zo neutraal mogelijk waar u last van heeft en probeer afspraken te maken over de tijden waarop de overlast
           wordt veroorzaakt. Speelt uw buurman of -vrouw piano en geeft hij of zij hierdoor overlast probeer dan een vaste tijd af te spreken
           met de buren, zodat zij dan kunnen spelen en u er minder hinder van heeft. U moet toch met Uw buren verder leven. De relatie goed
           houden is meestal in uw eigen voordeel. Wil praten niet helpen, dan is het raadzaam om de SSW in te schakelen. Ook hier geldt weer
           " BLIJF KLAGEN ". Bij overlast in de avond na 22.00 uur of in het weekeinde na 00.00 uur is het altijd handig de politie te bellen. ook al
           kunnen zij niet komen, vraag hen dit vast te leggen. Ook de politie kan eventueel bemiddelen of optreden. Bij herhaalde overlast is het
           voor u van belang dat u een logboek bijhoudt. Dit kan gewoon een schrijfblok met pen zijn. U legt dit op een centrale plaats in de woning
           en bij het ervaren van de overlast schrijft u datum, tijd en soort overlast op. Het is een vervelend karwij, maar het is de beste manier om een
           dossier op te bouwen over de overlast gever. Overleg hierin regelmatig met de sociaal consulent(e) van uw verhuurder. Uiteindelijk kan het
           zijn dat de stap naar de rechter noodzakelijk is. Het is dan van belang dat er een sluitend dossier aanwezig is. Mocht de rechter de claim
           afwijzen, dan bent u letterlijk vogelvrij en kan de veroorzaker doen wat hij of zij wil.


           Op de site van de Stichting geluidshinder en op de site van het Ministerie van VROM vind U meer over de aanpak van buren lawaai.
           Een oplossing is ook om Uw woning te isoleren. Hierbij bent U minder afhankelijk van het gedrag van anderen. De NSG en de stichting
           Bouwresearch hebben hier brochures over. Bij sommige vormen van overlast ( verkeershinder ) is het mogelijk om hier voor subsidie te
           ontvangen. Dit loopt via gemeente of provincie.

                                   Belangrijke adressen en telefoonnummers

                                   www.milieuhulp.nl      Bijzonder interessante site over allerhande wetten en milieuproblemen.

                                   www.nsg.nl                  Web site Nederlandse Stichting Geluidshinder. ) 015-2562723.

                                   www.vrom.nl                Ministerie van VROM

                                   www.sbr.nl                   Stichting Bouwresearch ) 010-2065959

                                              Bronnen:   Consumentenbond,  Min. v. VROM. , NSG.