Klachten

        Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de handelswijze van de woonstichting SSW.

         Stel dat u er met bijvoorbeeld met de afhandeling van een klacht door de technische dienst niet tevreden bent, of u heeft een conflict
         met de
huuradministratie. Wat kunt u dan doen?

         Stelt u eerst de betreffende persoon of afdeling schriftelijk op de hoogte van uw ongenoegen en verzoek om een voor beide partijen
         acceptabele oplossing
. ( De SSW claimt een brief binnen veertien dagen te beantwoorden )
. Komt u hier niet uit, dan kunt u een brief sturen
         aan de klachtencommissie van de SSW.
                                     
                                    
        
 De onderstaande tekst en links zijn gekopieerd van de web site van de SSW.

        

         Klachten en geschillen

         SSW hecht veel waarde aan tevreden klanten. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Over een aantal zaken kunt u meer informatie
         vinden op onze website bij: 


          Bent u niet tevreden, laat het ons weten

          Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of werkwijze, laat het ons weten. U kunt ons hiervoor bellen of het klachtenformulier gebruiken.
          Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht en wat u van SSW verwacht. De betrokken medewerker of diens leidinggevende neemt dan
          binnen maximaal 5 werkdagen contact met u op om te overleggen over een mogelijke oplossing. Van de oplossing die SSW kan bieden krijgt
          u een schriftelijke bevestiging. Is deze oplossing voor u niet bevredigend, dan zijn er nog andere stappen mogelijk.

          Nog niet tevreden?

          Als het niet lukt om samen met SSW tot een oplossing te komen, kunt u uw klacht voorleggen aan de volgende instanties:

          Huurcommissie

          Voor klachten over de huurhoogte, servicekosten e.d. is de huurcommissie de aangewezen instantie.

          Klachtencommissie woonruimteverdeling
          Voor klachten over de woonruimteverdeling kunt u een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie woonruimteverdeling regio Utrecht.   
          Het meldingsformulier en de folder kunt u hier downloaden.

          Klachtencommissie
voor huurders van SSW
          De Klachtencommissie is geheel onafhankelijk van SSW. De Klachtencommissie werkt volgens een reglement (PDF, 68 kB) U kunt uw klacht
          schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. Het adres is:

          Klachtencommissie voor huurders van SSW
          Postbus 174
          3720 AD  Bilthoven

          Ook kunt u de Klachtencommissie via e-mail bereiken.

          Het jaarverslag 2012 van de Klachtencommissie kunt u hier nalezen.

          Rechter

          Wanneer u het niet eens bent met het besluit dat voortkomt uit behandeling door de Klachtencommissie, kunt u zich wenden tot de rechter.
          Uiteraard kunt u ook rechtstreeks naar de rechter stappen.