13 september 2013

                 Bron website Aedes.

               WOZ-waarde gaat meewegen in puntensysteem huurwoningen 13-09-2013 De WOZ-waarde van een huis gaat meewegen in het zogeheten 
            woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntensysteem waarmee de (maximale) huur van een sociale huurwoning wordt vastgesteld. De populariteit
            van een woning komt daardoor beter tot uiting in de huurprijs. Dit voorstel stuurde minister Blok (Wonen) 13 september naar de Tweede Kamer.

            Wetswijziging
            De voorgestelde wijziging komt voort uit het Woonakkoord. Het ministerie van Binnenlandse Zaken overlegde eerder over het voorstel met Aedes,
            de Woonbond, Vastgoed Belang en de IVBN. Het is de bedoeling dat het op 1 juli 2014 van kracht wordt. Dat is echter nog afhankelijk van meerdere  
            wetswijzigingen.

            WOZ-waarde
            De belangrijkste wijziging in het WWS die Blok voorstelt is de toevoeging van punten op basis van de WOZ-waarde, berekend per vierkante meter
            van de woning. Die punten komen in de plaats van punten voor de woonomgeving en woonvorm (eengezinswoning/hoek- of tussenwoning/appartement).

            Schaarstepunten vervallen
            De schaarstepunten (ook wel ‘Donnerpunten’ genoemd) vervallen. In plaats daarvan wordt de prijs per punt iets verhoogd. In feite worden de 
            schaarstepunten zo over alle woningen uitgesmeerd. Aedes had liever gezien dat de schaarstepunten op basis van de WOZ-waarde herverdeeld
            zouden worden. Dat past beter bij de intentie om de populariteit van de huizen een grotere rol te laten spelen in de huurprijs.

            Huurprijs
            Als de nieuwe maximale huur onder de huidige huur komt te liggen, moet de verhuurder de huur meteen verlagen. Bestaande geliberaliseerde 
            huurwoningen blijven geliberaliseerd. Als er een nieuwe bewoner in een geliberaliseerde woning komt, wordt wel opnieuw gekeken naar de maximale
            huur.
       
            Geen schokeffecten
            De aanpassing leidt nauwelijks tot schokeffecten en het niveau van de maximale huren blijft landelijk gelijk. Er treden lokaal en regionaal wel  
            verschuivingen op, maar er blijft in het hele land nog een aanzienlijke afstand tussen de huidige huren en de maximale huren.
 

             4 september 2013

                 Vervuiling door kinderen, bewonersgedrag en aannemers.

            De laatste tijd is de leefbaarheid in het complex Zuidpool weer hard achteruit gehold. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken en zoals gewoonlijk
            laat de SSW het weer behoorlijk afweten. In plaats van de Wijkbeheerders meer mandaat te geven om de problemen hard de kop in te drukken,
            wordt het een steeds softere club en kunnen de Wijkbeheerders de bewoners constant vertellen wat zij niet mogen in plaats van de bewoners te
            beloven dat het wordt opgelost.

            Mede door het bedrijventerrein achter de complexen van de Kometenlaan trekken de nette bewoners weg. Omdat er mede door het regiosysteem
            een verkeerd toelatingsbeleid is, is er geen enkele controle op de nieuwe bewoners en wordt er van alles geplaatst. Het draagvlak voor een leefbare
            buurt en leefomgeving neemt hier dan ook met rasse schreden af en aangezien de SSW alleen de huur int en zich verder niets van de leefbaarheid
            aantrekt wordt het waarschijnlijk alleen maar erger.

            Hieronder een opsomming van de feiten.

            Kinderen die in de hal, liften en trappenhuis spelen, tegen de spiegels in de liften spugen, door de reling van de trap naar beneden spugen en zelfs
            urineren. Verder van alles naar binnen slepen en dit laten liggen, blikjes limonade die worden leeggegoten, waterijsjes die worden neergegooid in de   
            openbare ruimten en hier lekke smelten en plakkerige vlekken achterlaten.

            Bewoners die het normaal vinden om met lekkende vuilniszakken vanaf de voordeur tot de container door het complex te slepen en vervolgens
            doen of zij niets merken en het dus niet opruimen. Honden en bewoners die in de liften urineren.

            Geen toezicht op de containers, die mede door gebrek aan interesse van de gemeente en SSW voornamelijk worden volgestort door bewoners
            uit de buurt, aannemersbedrijven die hun afval kwijt willen en passanten die op hun gemak in het midden van de nacht hun vuilnis uit de kofferbak
            van hun auto staan te laden, waardoor bewoners worden geconfronteerd met volle containers en sommigen onder hen de vuilniszakken er dan
            maar naast gooien.

            De bouwbedrijven die in opdracht van de SSW tijdens de mutatie de keuken, douche en toilet vervangen. Zij moeten het complex inclusief de
            liften en andere openbare ruimten schoon achterlaten na de werkdag. Helaas is de praktijk anders, werklui die met hun smerige kleding en
            materialen door het complex slepen en overal kalksporen achterlaten, (vooral de stukadoors) en eventueel bij een klacht een stoffige kalk doek
            over de vlekken halen, waardoor deze groter wordt in plaats van kleiner.

            Bewoners die tegen iedereen lopen te klagen over deze puinhoop, maar niet bereid zijn deze klachten ook bij de SSW neer te leggen. Zo kan
            ik nog wel even door gaan.

            Er zijn nu als het goed is wel een aantal klachten van bewoners de deur uit gegaan, zei het via mail, of schriftelijk. Tot op heden wordt er weinig
            mee gedaan, maar helemaal niet klagen lost niets absoluut niets op.

            Hierbij komt nog dat er sinds 1 juli een ander schoonmaakbedrijf aan de gang is, waar men zelf bepaald wat smerig is en wat niet, dus wanneer
            men geen zin heeft iets dat smerig is gewoon laat zitten/liggen omdat het naar de mening van de schoonmaker(s) schoon is. Wij hebben als
            bewoners geen enkele controle mogelijkheid meer om bij vervuiling te kunnen kijken of iets in de betreffende week schoongemaakt had moeten
            worden of niet.
          

            Eerlijk is eerlijk, de laatste weken gaat de schoonmaak beter, dit omdat er nu een vaste schoonmaker is ingezet.

            Al met al, men gaat zich steeds meer schamen om familie of kennissen uit te nodigen.

            HIERBIJ DAN OOK EEN OPROEP AAN DE BEWONERS DIE ZICH NOG WEL WAT AANTREKKEN VAN DE VERVUILINGEN, BEL, MAIL OF
            SCHRIJF DE SSW, MISSCHIEN WORDEN ZIJ DAN EENS WAKKER EN GAAN KLACHTEN SERIEUS NEMEN.!

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             08 April 2013

             Schoonmaak complexen Kometenlaan.

             De SSW heeft in alle wijsheid besloten de aanpak van de schoonmaak te veranderen. Wordt er nu (als het al wordt uitgevoerd) schoongemaakt
             volgens een terugkerend schema, in de toekomst gaat men schoonmaken wat vuil (niet schoon) wordt bevonden.

             De kans is dat we meer gaan betalen voor minder. De schoonmaakkwaliteit laat regelmatig te wensen over. In het verleden heeft de
             bewonerscommissie hierover meerdere malen geklaagd. Er wordt nu dan ook een vraag opgeroepen;

             Wie gaat er bepalen of iets schoon of vuil is? Het wijkbeheer van de SSW?, het schoonmaakbedrijf? of de opzichter?

             Volgens het wijkbeheer zijn zij niet betrokken bij het schoonmaakwerk, een taak die echter wel bij deze functie behoort. De opzichter van
             de technische dienst (volgens het wijkbeheer is deze afdeling verantwoordelijk voor de controle en de klachten) zie ik niet dagelijks cq.
             meerdere malen per week de complexen rondlopen om te kijken wat schoon is en wat niet, om over een regelmatige controle maar helemaal
             niet te spreken.

             Wat dan over blijft is het schoonmaak bedrijf. Hoe kan een bedrijf dat regelmatig de werkzaamheden half uitvoert, bepalen wat schoon is en
             wat niet? Hoe worden zij in dit nieuwe systeem betaald? Wordt dit net als nu een vast bedrag per maand, of worden zij in het nieuwe systeem
             naar de werkzaamheden betaald?

             Al met al moet het uitwijzen of het nieuwe systeem zal gaan werken, maar ik ben bang dat het in de openbare ruimten van de complexen
             nog smeriger wordt dan het nu als is.