Thermostaatknoppen

           Op deze pagina vind u onder andere een schema van de geplaatste thermostaatknoppen. Er zijn klachten dat de knoppen niet goed werken.
           Door de slechte kwaliteit van de installatie en de vele werkzaamheden hieraan, is er in de leidingen veel lucht aanwezig. Een goede werking
           van het systeem valt en staat met een goede ontluchting van de installatie. Zie de pagina Ontluchten CV
          
           Hieronder treft u het schema aan met de temperaturen behorend bij de stand van de knop*
 

                   Symbool      T     1        2       3      4       6 
                   Temperatuur     6 C    9.5 C     13 C    16.5C    20 C   23.5 C   28 C

                                
         * Bovenstaand schema werkt alleen als installatie ook daadwerkelijk 28 graden aflevert. Met de afstelling van de SSW zal men vanaf stand 4 telkens
                enkele graden lager moeten rekenen.
          

           Om de stookkosten in de hand te houden adviseren wij u om de thermostaatknop in de nacht en overdag bij het verlaten
           van de woning op stand
3 te zetten.